00-660 Warszawa
ul.Lwowska 9/21
tel. 48 22 625 40 71


         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jamppol" istnieje w różnych formach organizacyjnych od 1976r. Pod obecną nazwą - od 01.07.1993r. Przez cały okres istnienia działa pod kierownictwem Pana Józefa Bogdaniuka.

         Przedsiębiorstwo posiada koncesję Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A. Nr 30/94, uprawniającą do wykonania robót kablowych linii energetycznych o napięciu do 30 kV.

         W kwietniu 1999r. P.W. "Jamppol" uzyskało certyfikat jakości ISO 9002 wydany przez TUV Management Service GmbH Monachium - w zakresie ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

         Firma dysponuje wysokokwalifikowaną, stabilną kadrą inżynieryjno - techniczną, posiadającą wymagane uprawnienia kwalifikacyjne i długoletnią praktykę zawodową.

W szczególności te wartości i wymagania dotyczą:

1. Grupy robót elektroenergetycznych, obejmującej:
   - roboty sieciowe SN i n.n.
   - budowę urządzeń rozdzielczych i stacji transformatorowych.
2. Zespołu robót instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych
3. Zespołu inżynieryjno-technicznego, którego przedmiotem działania są:
   - opracowanie dokumentacji technicznych
   - pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich
   - ekspertyzy, prace pomiarowe, rozruchy technologiczne.

         Przedsiębiorstwo "Jamppol" posiada własną bazę techniczno-magazynową przy ul. Chrzanowskiego 10 w Warszawie:
   - dwunastoma jednostkami transportowo-sprzętowymi
   - kompletnym zestawem do robót kablowych, w tym przeciskarką, wyciągarką kablową, przyczepą kablową, koparką małogabarytową firmy KUBOTA, rolkami przelotowymi i kątowymi itp.
   - pełnym asortymentem elektronarzędzi;

         Od szeregu lat wykonujemy roboty elektroenergetyczne dla potrzeb STOEN S.A. Znana nam jest organizacja pracy, jak również wysokie wymagania w odniesieniu do jakości i terminowości stawiane przez STOEN.
Motywem działania firmy jest świadczenie usug o najwyższej jakości w ustalonych terminach.